Sunday, 13 August 2017

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು -40 ಸೀವಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಬೇರಿನವರೆಗೆ ಅಗಿವಲಾಗ - ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಸೀವಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಬೇರಿನವರೆಗೆ ಅಗಿವಲಾಗ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬಗಂಬಗ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಬಳಕೆ ಅಪ್ಪ ನುಡಿಗಟ್ಟು .ಆನುದೆ ಇದರ ಸಣ್ಣಾದಿಪ್ಪಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ.ಆದರೆ ಸೀವಿಪ್ಪದು ಎಂತರ ಅಗಿವದು ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ
ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತು ನಡುವೆ ಬಂತು.ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನೋರಿಂಗೆ ಬೇರೆಯೋರ  ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನೋಡಿ ಮರುಗುವ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲೆ .ಹೆಸರಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಶಿಫಾರ್ಸಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೈಸೆ ಕೊಡುವೋರು ಕೆಲವು ಜನಂಗ ಇದ್ದವು.ಆದರೆ ಮದ್ದಿಂಗೋ ಕಲಿವಲೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೋರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನಂಗ ಇಪ್ಪದು .ಇದು ಬೆಳ್ಳಾರೆಲಿ ಇಪ್ಪಗ ಎನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೈಂದು .ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಹತ್ತರದ ನೆಟ್ಟಾರಿನ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಮಾಣಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಳಾಗಿ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರ ನೋಡಿ ಆನು ರಜ್ಜ ಪೈಸೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುಲೆ ಹೆರಟೆ. ಕೆಲವು ಗುರಿಕ್ಕಾರಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಪೈಸೆ ಇಪ್ಪೋರ ಹತ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಯಪ್ಪಗ ಅವರ ಊರಿನ ಮಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಣ ಮರೆವು ಬಂತು ! ಕೆಲವು ಜನಂಗ ನೂರಿನ್ನೂರು ಕೊಟ್ಟವು .ಆನು ಎನ್ನತ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಕೊಟ್ಟ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ .ತಮಗಮನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಒಂದರೆಡು ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಬಂತಡ ಮತ್ತೆ ಆನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತಾತು ಎನಗೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ  .ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು  ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರದ ಊರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಬೇರಿನಂಗೆ ಪಿಯುಸಿ  ಓದುಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವು .ಅತು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅವುತ್ತು ಕೇಳಿದೆ.ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದವು ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕಾಲೇಜೆಂತಕೆ ? ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಂಗೆ ಹಾಕುಲಾಗದಾ ? ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ .( ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಲಿಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಂಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆತ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು)   ನಿಂಗಳ ಉಪದೇಶ ಬೇಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದವು .ಆನೆಂತ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲೆ.ಎನ್ನ ದೂರುವ ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇವಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದ ಅಷ್ಟೇ .
ಆರುದೆ ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಂಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಗೊಳ್ಳಕ್ಕು .ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತವು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳುದಲ್ಲ
ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಊರಿಲಿ ಆರೋ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹೇಳುವಾಗ ಆನು ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಬಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಆರಾದರು ಕೊಡ್ತವು ಹೇಳಿ ಅವರ ತೊಳ್ಳುಲಾಗ ಸೀವಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಬೇರಿನ ವರೆಗೆ ಅಗಿವಲಾಗ ಹೇಳಿ.

ಕಬ್ಬು ಸೀವಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಅದರ ಬೇರಿನವರೆಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡುಲಾಗ ರಜ್ಜ ಕಡುದು ಚಿಗುರುಲೆ ಬಿಡಕ್ಕು ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಬುಡವೇ ಸತ್ತು ಹೋವುತ್ತಿಲ್ಲೆಯಾ ? ಆದರೆ ಜನಂಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಗೊಳ್ಳಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ ?

Tuesday, 23 May 2017

ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟು 39 ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ © ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಬೈವಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಇನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಕ ಮಾತಿದು
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುದಾದರೆ ದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಮಡಿಕೊಂಬ .ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪಿಷ್ಟಂಗ ,ಸಂಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದ್ದೋವು.ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಜ ವಾಸಿ ಹೇಳಿ ಆರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸಿ ಅವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದಾ ? ರಜ್ಜ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದು ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿರೆ ಅವಂದೆ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಪ್ಪೋರು ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇದ್ದಾ ? ಹಾಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತವು
ಕಬ್ಬಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡುದು .ಕಬ್ಬಿಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಆದರೆ ಅದರಿದಲೇ  ತಯಾರಾದ
ಬೆ ಲ್ಲದ ಯಾವ ಕಡೆಲಿ ತಿಂದು ನೋಡಿರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರುಚಿ ಇರ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ತುಂಡು ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀವು ಕೊಡಿ ತುಂಡು ಹೇಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೀವು ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ ( ಬೇಕಾರೆ ಈ ನೆಪಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ರುಚಿಯ ಸವಿಯಿರಿ ಆನು ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ)  ಹಾಂಗೆ ದುಷ್ಟರ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೆ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಂದವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲದಾ ? ಓದಿ ನಿಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಕಾಂಬ ಧನ್ಯವಾದಂಗ
ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಶೋಧಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

Tuesday, 16 May 2017

ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹವ್ಯಕ‌ನುಡಿಗಟ್ಟು 38 ಕೇರೆ ತಿಂಬ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಡು ತುಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕು © ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಂದೆ ಭಾವಂದೆ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಮಗ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಪ‌ ಸುದ್ಧಿ ಬಂತು.ಅಮ್ಮಂದೆ ಒಟ್ಟಂಗೆ ಹೋಪ ಅಂದಾಜು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮಂದೆ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಈಗ ಅಕ್ಕನ‌ಮಗಳ‌ಅಳಿಉ‌ಮಗ ಸೊಸೆದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಇವು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಪುಳ್ಳಿಯಕ್ಕ ಅನ್ನೇ ಹಾಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊರು ನೋಡಿ ಬಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಲಿ ಇದ್ದವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ‌ಮಗಂದಿರ ಮನೆಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಬೈಂದ .ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶುರು ಹೋಪದು  .ಅಕ್ಕಂಗೆ ರಜ್ಜ ಶುಧ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ.ಹಾಂಗೆ ವಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯಣ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂತ ಮಾಡುಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಆನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ .ಅಮ್ಮನತ್ತರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ.ನಾವು ಹೆರ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುಲಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿ ಇಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಇರಕ್ಕು .ಬೇರೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಇರಕ್ಕು .ಕೇರೆ ತಿಂಬ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ನಡು ತುಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಹವ್ಯಕ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮಾತಿನ‌ನಡುವೆ ಹೇಳಿದ .ಅಪ್ಪಲ್ಲದ ? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು.ಹೇಂಗೂ ಕೇರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಬೋರ ಊರಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ತಿಂಬದಲ್ಲ ನಡು ತುಂಡು ತಿಂದು ಖುಷಿ ಪಡಕ್ಕು ! ಹಾಂಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದಿಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಮೂಲಭೂತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಹೇಳುದರ ಮಾತ್ರ ಮಡುಕ್ಕೊಂಡು ಒಳುದ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕು .ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಗೊಕ್ಕೆ ಅದರ ಯಾವ ಊರಿಂಗೆ ಹೋದರೂ ಬಿಡುಲೆ ಎಡಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಸರ ಬಿಡುಲೂ ಆಗ ಅಲ್ಲದ ? ಉಳಿದಂತೆ ವೇಷಭೂಷಣ, ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ‌ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಎಡಿಯ ಅಲ್ಲದ ? ನಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಹೇಳ್ತೀರಿ ? ತುಂಬಾ ದಿನದ ನಂತರ ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ತೆರದ್ದೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗ ©ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.